Logo outForever - Wonen en zorg voor LHBTQI'ers
outForever verbindt vraag en aanbod in de woningmarkt voor LHBTQI+ personen. Met koop- of huurwoningen waar het goed wonen is, in groepen, met elkaar en in contact met de buurt. Waar allerlei activiteiten en initiatieven kunnen ontstaan. outForever is actief voor alle LHBTQI+’ers, voor jong en oud en voor elke portemonnee. Specifieke aandacht gaat uit naar comfortbel en veilig wonen voor senioren. Ook wanneer je kwetsbaar wordt en zorg nodig hebt.”

Met dank aan

Stochting TRUT Fonds - potten& Flikkers