Logo outForever - Wonen en zorg voor LHBTQI'ers

Gespreksgroepen

De afgelopen jaren hebben we drie keer een gespreksgroep georganiseerd waar LHBTQI+ in een zestal bijeenkomsten praten over thema’s als ouder worden, vriendschap, gezondheid en seksualiteit. Nieuwe groepen starten op aanvraag. De gespreksonderwerpen bepalen jullie zelf. OutForever  zorgt – bij voldoende belangstelling –  voor begeleiding met twee ervaren gespreksgroep begeleiders. Meld je aan via onderstaande contactknop.