Logo outForever - Wonen en zorg voor LHBTQI'ers

Woonprojecten

Vanaf de oprichting in 2006 heeft OutForever intensief aan diverse LHBTQI+ woningbouwprojecten gewerkt:

  • van Hogendorpstraat,
  • Zelfbouw
  • de Witte Kaap
  • Amstelhuis
  • De Roze Hallen!

Van deze projecten zijn Amstelhuis, met een actieve LHBTQI+ community, en De Roze Hallen, ook daadwerkelijk gerealiseerd.

 

Van Hogendorpstraat

Dit is het project waarmee OutForever is begonnen: roze wonen-met-zorg in zelfstandige woningen voor een nieuwe generatie LHTBIQ+-ers. Op 23 oktober 2011 tekenden Amstelring (toen nog Osira), Rochdale, COC Amsterdam en OutForever  een samenwerkingsovereenkomst. De bouw van dit project van 24 woningen in de Westerparkbuurt, waarvan de helft in de sociale huur, zou in april 2013 starten. Maar het was crisis, en die leek voorlopig niet van de baan. De huurdersheffing werd opgelegd en in februari 2013 trok Rochdale de stekker eruit. Er was ruim drie jaar door partijen aan gewerkt.

Van Hogendorpstraat - Amsterdam
Buiksloterham Amsterdam - zelfbouw kavel - zelfbouwproject - outForever

Zelfbouw

Na het afketsen van het project aan de Van Hogendorpstraat hebben we geprobeerd een project door middel van zelfbouw te realiseren. Daarmee zouden we minder afhankelijk worden van andere partijen zoals in het vorige project. OutForever heeft twee keer de gehele selectieprocedure, zo’n vier maanden werk, doorlopen voor het verkrijgen van een ontwikkelrecht op een zelfbouwkavel in Buiksloterham. In 2013 dongen we mee voor kavel 21E en in 2015 voor Kavel 20C en 20D. Alle keren zijn we uitgeloot! 

De Witte Kaap

De Alliantie benaderde outForever dat er in de Witte Kaap een vleugel vrij zou komen die zij wilden toewijzen aan een groep LHBTQI+ ouderen. De witte Kaap, gebouwd onder architectuur, en op een prachtige plek op IJburg. Er bleek een leuke groep mensen geïnteresseerd in de mogelijkheden van wonen in De Witte Kaap.

Alhoewel de Alliantie een groep LHBTQI+ toejuichte, werden zij gaandeweg de vervolgstappen toch voorzichtiger. Zo moest outForever een Stichting worden, garanties afgeven etc. etc.

En de groep die er in eerste instantie enthousiast over was om daar te wonen werd gaandeweg minder enthousiast om verschillende redenen. De één vond het toch te ver, voor de ander was het moment voor verhuizen nog niet daar, huren te hoog etc. Na een jaar trekken en duwen hebben we het project afgeblazen. 

Witte Kaap - Amsterdam - project outForever
Amstelhuis - Amsterdam - woonproject outForever

Amstelhuis

Cocon Vastgoed Management B.V. heeft een uniek woonproject voor ouderen aan de Amstel gerealiseerd: het Amstelhuis. Op de plaats van het vroegere Tabitha zijn 120 sociale huurwoningen voor senioren gekomen. outForever maakte de deal met Cocon dat 20% – het equivalent van de Amsterdamse bevolking – voor LHBTQI+ ouderen zou worden. Later werd de directie teruggefloten door de Raad van Bestuur. Maar er had zich een aanzienlijk aantal LHBTQI+ ouderen ingeschreven. Inmiddels woont hier een actieve LHBTQI+ community. Ze hebben ook een levendige sociëteit met een professioneel restaurant. Je kan er nog steeds wonen, als je boven de 70 bent. Meer info op de website: https://hetamstelhuis.nl/

De Roze Hallen

Eind 2014 heeft OutForever onder haar achterban een oproep gedaan. Wie wil meedoen aan zelfbouw op de Bilderdijkkade? Op 31 maart 2018 werd het pand opgeleverd, met 14 appartementen en één gemeenschappelijk logeerappartement.

De bewoners van De Roze Hallen hebben nabuurschap hoog in hun vaandel staan, zorg en aandacht voor elkaar als dat nodig is, met de voor ieder gewenste privacy. Af en toe zijn er activiteiten of eet de groep met elkaar. Het pand is bijna energieneutraal.

Af en toe staat er een appartement te koop. Wil je daarvan op de hoogte gehouden worden, stuur dan een email naar info@rozehallen.nl