Logo outForever - Wonen en zorg voor LHBTQI'ers

Zorg en Welzijn

Uitgangspunt voor OutForever is dat plezier en kwaliteit van leven blijven bestaan. Óók wanneer je als LHBTQI+ kwetsbaarder wordt, omdat je bijvoorbeeld tijdelijk of permanent zorg nodig hebt.

OutForever wil wonen met zorg realiseren – voor haar eigen doelgroep – in Amsterdam. Wij willen onze expertise en netwerken inzetten bij het realiseren van zeven verschillende schakels in de hele ‘’zorgketen’’.

De Roze zorgketen: 7 schakels van burendienst tot uitvaart

  1. Goede buur, mantel- en buddyzorg. Bijvoorbeeld via de netwerken van de Pinkborrels en Roze Stadsdorp. Daar kan uitwisselen van informele gay-oké* zorg plaats vinden. Dat kan gaan over voor elkaars huis zorgen bij afwezigheid, boodschappen doen, maar nog veel meer.
  2. Zelfstandig wonen met zorg. OutForeverwerkt samen met Amstelring en Amsta. Zij hebben voor hun huizen het roze zorgcertificaat ‘’de Roze Loper’’. Wij blijven ook andere zorgorganisaties benaderen voor gay-oké-zorg en samenwerking.
  3. Eigen opdrachtgeverschap. Hierbij denken wij aan woongroepen met een intensieve zorgvraag, waarbij de zorg in eigen opdrachtgeverschap wordt ingehuurd via o.a. het Persoons Gebonden Budget. De opzet is vergelijkbaar met een instelling als de Herbergier. <hun website is medio maart 2023 niet gevuld>
  4. Zorginstelling. Een voorbeeld van een zorginstelling die roze zorg biedt, is De Rietvinck.
  5. Hospice. Ook een roze hospice mag niet ontbreken in Amsterdam. Een huis voor een roze laatste levensfase is er nog niet.
  6. Roze uitvaart. Kijk hiervoor op de website van roze uitvaartof Zielhuis Uitvaart.
  7. Zorg jongeren en huisvesting: de keten is rond wanneer we ook de jongere LHBTQI+ meenemen: ook zij zoeken vaak tevergeefs naar huisvesting, gezelligheid en willen graag een handje uitsteken voor een oudere buur in hun woonproject.

Ofwel: OutForever  is niet voor steen alleen!

* Met Gay-oké zorgverleners bedoelen we dat een hulpverlener zelf LHBTQI+ is, of dat deze volledig is ingevoerd in alle aspecten van onze subcultuur. Dus op de hoogte is van bijvoorbeeld gender wetgeving en ervaringen, Prep, hiv, eenzaamheid en darkrooms.