Logo outForever - Wonen en zorg voor LHBTQI'ers

Nieuw

  • De woonprojecten waar we op een bepaald moment mee bezig zijn wisselen in aantal. Na de realisatie van De Roze Hallen heeft outForever geen nieuwe woningbouwprojecten meer geïnitieerd. Wij volgen ontwikkelingen en sluiten ons regelmatig, gevraagd en ongevraagd, bij nieuwe initiatieven aan, voor advies of om verbindingen te leggen met ons netwerk.
  • Meld je aan via de enquete of neem contact met ons op als je met ons een woonproject wilt starten.
  • Wij brengen mensen met elkaar in contact en dragen bij met onze kennis.
  • Door onze aanzienlijke groep belangstellenden (1000 ingevulde enquetes) kunnen we een entree maken – die gewicht draagt – bij investeerders, corporaties en gemeenten. Hoe groter onze achterban, hoe sterker onze positie. Van jullie, onze achterban horen we graag wat jullie woonwensen zijn. We kunnen daarop aansluiten met woon initiatieven.
    Dus vul in die enquete! De knop staat ook op de homepagina links bovenaan.
  • Netwerken: met de gemeente Amsterdam namen we deel aan de brede discussie over volkshuisvesting (2023). We leggen nu naast het zoeken van woningprojecten meer nadruk op het organiseren en begeleiden van groepen woningzoekenden uit onze doelgroep.