Eigen opdrachtgeverschap

Vrije kavels, why not?

OutForever wil op verschillende manieren projecten realiseren. Door ‘de crisis als kans’ te zien, verkennen we ook nieuwe mogelijkheden voor roze wonen. Onze achterban bestaat uit mensen met verschillende inkomens. Ze hebben woonwensen in de sociale huur, de duurdere huur en de koopsector. Daarom oriënteren we ons ook op vrije kavels, waarop met CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) een woonproject in de koopsector kan worden gerealiseerd. Daar kun je wonen naar eigen wens! OutForever neem het initiatief, trekt een architect aan, zoekt kandidaten en begeleidt het proces.

We onderzoeken ook de financiele mogelijkheden om op vrije kavels een deel vrijesector huur of sociale huur te realiseren. Wellicht kan dat met behulp van het Roze Bouwfonds. Zie hiervoor onder Roze Bouwfonds