De Roze Hallen

Opgeleverd!

Het eerste gerealiseerde project van outForever is opleverd. Alle appartementen zijn verkocht, bewoners zijn aan het inhuizen.

Het gebouw

Architect Riëtte van der Werff, bureau De Werff Architectuur, heeft in opdracht van de Coöperatieve Vereniging De Roze Hallen  een prachtig ontwerp gemaakt. Het is een modern grachtenpand geworden, van 14 appartementen, over vijf verdiepingen (met een lift). Elke woning is afgestemd op de individuele voorkeuren van de bewoner(s). Zelfbouw maakt dat mogelijk en ook zo bijzonder. Het pand is nagenoeg energieneutraal, zonder gas, met drie warmwatersystemen en 108 zonnepanelen voor de elektriciteitsopwekking.

Zelfregie

De Coöperatieve Vereniging De Roze Hallen heeft een project gerealiseerd waarin onderlinge gemeenschapszin een belangrijke rol speelt. Het woonproject richt zich op zelfregie, zodat betekenisvolle relaties blijvend kunnen worden opgebouwd en onderhouden: doelbewust elkaar ondersteunen.

Gemeenschappelijkheid

Zelfbouw maakt individuele en gemeenschappelijke woonwensen maakbaar. Elke bewoner in het pand beschikt straks over een eigen, voor een groot deel zelf ontworpen woning, vanzelfsprekend met de bijbehorende privacy en een zelf gekozen manier van gebruik. Daarnaast heeft De Roze Hallen een gemeenschap gevormd die – door het leven heen – betekenis heeft voor elkaar en als eerste LHBT pand in Nederland ook voor de LHBT gemeenschap buiten ons wooncomplex. Zij hebben geïnvesteerd in een gemeenschappelijk logeerappartement dat de helft van het jaar beschikbaar komt voor iemand uit de LHBT gemeenschap die zorg nodig heeft of te gebruiken is als werk/ praktijkruimte. Naast het delen van ruimte zien zij ook mogelijkheden voor het ruilen of samen delen van producten en diensten, zoals gezamenlijk zorg en energie inkopen en dagelijkse zaken als klussen en boodschappen doen of een auto delen.

 

Verbinding

De Roze Hallen streeft naar veiligheid voor LHBT-‐ers enerzijds en de versterking van een divers sociaal en cultureel klimaat anderzijds. Het gemeenschapsdenken, zoals hierboven beschreven, hoeft zich daarom wat hun betreft niet te beperken tot de groep. Zij vinden het ook belangrijk om verbindingen te maken met de buurt, de stad: te denken valt aan een zogenaamde “Gay‐Straight-Alliance” met ondernemers, zorgaanbieders en de lokale overheid.

De procedure van een zelfbouwkavel

Het bouwkavel stond ter beschikking na het winnen van een competitie tussen meerdere bouwgroepen, uitgeschreven door de gemeente Amsterdam. Na twee spannende rondes kreeg De Roze Hallen begin 2015 één van de vijf felbegeerde kavels toegewezen. Dit kavel was bedoeld voor 55+ bewoners, met een speciale focus op gemeenschappelijkheid en zorg. Op 9 juni 2015 is de optieovereenkomst met de gemeente ondertekend. Het daarna volgende ontwikkelproces en de bouw is een verhaal apart. De Roze Hallen is bereid deze ervaringen te delen, op afspraak. Van samenstelling van de groep tot en met oplevering heeft het project drie en een half jaar in beslag genomen.

Ben je geïnteresseerd? Daar zijn mogelijkheden voor. De Roze Hallen blijft een “geïnteresseerden lijst” bijhouden.  Je kan je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@rozehallen.nl, en kijk ook op de website www.rozehallen.nl.